Reggio Emilia -kasvatusfilosofia Soilikissa

Lapsilähtöisyys ja aikuisen rooli


Kaiken toiminnan lähtökohta on usko lapsen rajattomaan luovuuteen sekä oikeuteen toteuttaa tätä luovuutta aikuisen hienotunteisella tuella ja opastuksella (aikuinen antaa lapsen keksiä ja oivaltaa itse - ei sano tai tee lapsen puolesta, aikuinen ohjaa hiukan taustalta, on herkkä lapsen kulloisellekin tunnetilalle ja pohdinnalle).

Lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja opastusta kasvussaan ja kehityksessään

Lapsen kykyjä ja taipumuksia on aktiivisesti tuettava ja stimuloitava (haasteelliset ärsykkeet, kaikkien aistien huomioiminen)

Aikuisen tulee olla roolissaan sekä määrätietoinen (rajat, yhteisön normit, vastuu) että varovainen (ns. luovan toiminnan ohjaus)

Jokainen lapsi on oma persoonansa (oma historia, muistot, kyvyt, tottumukset), lapsen persoonan kunnioittaminen ja ymmärtäminen on edellytys turvallisuudentunteelle ja itsenäisyydelle


Projektit / teemat


Toiminta rakentuu erilaisten teemojen pohjalta, tarkoitus on syventyä asioihin lasten ehdoilla ja lasten ideoiden johdattelemana.

Lapsille on annettava runsaasti aikaa miettiä ja tutkia asioita, edetä omalla tavallaan - aikuisen on oltava aina valmis muuttamaan "käsikirjoitusta"

Lapsi tarvitsee aikuisen tukea asioiden miettimisessä ja etsimisessä (aikuisen tekemä suunnittelutyö tärkeää)


Dokumentointi


Lasten ja aikuisten työskentelyn tallentaminen valokuvaamalla, videoimalla ja kirjoittamalla


Lapsen tarhaelämän tallentaminen ns. kasvun kansioihin (valokuvat, piirrustukset, lasten puheet ja kertomukset)


Tarhan oman kasvatuskulttuurin havainnointi sekä kehittäminen (toiminnan ymmärrys lisääntyy)

 

Taidekurssit

Opetussuunnitelmasta vastaa kuvataiteilija

Taideilmaisuun innostetaan kaikkia aisteja kunnioittaen

Kursseilla työskennellään lapsilähtöisesti

Lapsia ei aliarvioida - lapset tekevät taidetta oikeilla ja laadukkailla välineillä ja materiaaleilla


Henkilökunnan suhteet

Yhteisöllisyys ja itseohjautuva tiimityöskentely 

Tasa-arvoisuus (työnjaossa tarkoituksenmukaisuusperiaate)

Johtajan rooli visionäärinen sekä ohjaava

Jokaisen rooli suunnittelutyössä ja toiminnan arvioinnissa tärkeä